Равен достъп до училищно образование в условията на кризи 2022/2023 г.

Информация за групи по проект „Равен достъп до образование в условията на кризи“

В ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Пловдив за учебната 2022/2023 г. по дейност 2 са сформирани следните групи:

  • I-ви клас – 12 групи (3 паралелки по 4 групи)
  • IV-ти клас – 13 групи ( 3 паралелки по 3 групи, 1 паралелка с 4 групи)
  • V-ти клас –  18 групи (2 паралелки по 4 групи, 2 паралеки с 5 групи)

Общо 43 групи включващи 239 ученици. Във всички групи обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели по информационни технологии. Обученията предстои да започнат от месец октомври 2022 г. като всички ученици в групите ще се обучават за първи път по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Обучението се провежда в сградата на училището в кабинети, които са изцяло обурудвани с техника предоставена от проекта по дейност 1.