Училищен план-прием за учебната 2023/2024 г.

1. I клас – 4 паралелки, целодневен режим на обучение – 88 ученици

2. V клас – 4 паралелки, целодневен режим на обучение – 104 ученици

3. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:

КласБрой групи ЦДО, брой ученици и вид на групата
I2 групи /сборни/, 50 ученици
II2 групи /сборни/, 50 ученици
III2 групи /сборни/, 50 ученици
IV2 групи /сборни/, 50 ученици
V1 група /сборна/, 25 ученици

4. Групите за целодневна организация на учебния ден ще се сформират само при подадени заявления от родителите на учениците.

5. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2023 г. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.