Галерия

Част от  творчеството на учениците:

1. https://youtu.be/WhUS4StiuQU – ОУ „Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ –  Изложба
2. https://youtu.be/zo6rqDnJDVg – ОУ „Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ Рецитал по случай 3-ти март
3. https://youtu.be/qPYJN5ZWrIc – ОУ „Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ  –  За теб , родино!
4. https://youtu.be/xLQ9HhYKxws – ОУ “ Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ – В бъдещето
5. https://youtu.be/4zvDa23E3Bw – ОУ “ Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ – Вие сте вселена!
6. https://youtu.be/6j0liqDw3mI – ОУ “ Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ – Изложба
7. https://youtu.be/i7lW5UmSbFo  – ОУ “ Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ – Изложба- Будителите


На 28.10.2022 г. ученици от клубовете по интереси към ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Пловдив посетиха Градински център „Далия“.
3,,а“ клас – ,,Знаещи, здрави, творящи“  Ръководител: Румяна Гайдарова
3,,б“ клас – ,,Природата и нашето здраве“ Ръководител: Петя Ангелова
3,,в“ клас – ,,Общество, природа, знание“ Ръководител: Екатерина Райчева


Посещение на музей Хр. Г. Данов


Посещение на музея на открито МАЛТЕПЕ – 15.06.2022 г

Празник на Будителите – 26.10.2022 г