Галерия

През месец февруари 2023 година учениците от клуб,, ОБЩЕСТВО, ПРИРОДА, ЗНАНИЕ“ с ръководител Екатерина Райчева изработиха природен календар. Той им показва как много лесно и бързо могат  да научат  понятия като: сезони, месеци, време.Те наблюдават природните явления и  установят най-простите връзки между тях, определят състоянието на времето: слънчево, облачно, дъждовно.


Учениците от клуб,, ОБЩЕСТВО, ПРИРОДА, ЗНАНИЕ“ с ръководител Екатерина Райчева проведоха занимание на тема: ,,Здравословното хранене на децата“. Запознаха се с основните правила за здравословно хранене.

– Храната да бъде пълноценна и разнообразна

– Ежедневна консумация на плодове и зеленчуци

– Храненето да включва месни продукти от птиче, телешко месо и риба

– Използване на мляко и млечни продукти

– Приготвяне на храната по безопасен начин, спазвайки правилата за хигиена

Учениците направиха сандвичи, изпълнявайки основните изисквания за здравословно хранене и хигиена като използваха полезни продукти.


Част от  творчеството на учениците:

1. https://youtu.be/WhUS4StiuQU – ОУ „Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ –  Изложба
2. https://youtu.be/zo6rqDnJDVg – ОУ „Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ Рецитал по случай 3-ти март
3. https://youtu.be/qPYJN5ZWrIc – ОУ „Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ  –  За теб , родино!
4. https://youtu.be/xLQ9HhYKxws – ОУ “ Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ – В бъдещето
5. https://youtu.be/4zvDa23E3Bw – ОУ “ Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ – Вие сте вселена!
6. https://youtu.be/6j0liqDw3mI – ОУ “ Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ – Изложба
7. https://youtu.be/i7lW5UmSbFo  – ОУ “ Д. ДЕБЕЛЯНОВ“, ПЛОВДИВ – Изложба- Будителите

КЛУБ,, ОБЩЕСТВО, ПРИРОДА, ЗНАНИЕ“

Ръководител: Екатерина Райчева

Пред младите еколози са поставени много цели и задачи, които трябва да постигнат- развитие на творческите им способности и преобразуване на училището в по-привлекателно място; развитие на въображението и творческото мислене и работа в екип; грижи за растенията и чистота на природата.


На 28.10.2022 г. ученици от клубовете по интереси към ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Пловдив посетиха Градински център „Далия“.
3,,а“ клас – ,,Знаещи, здрави, творящи“  Ръководител: Румяна Гайдарова
3,,б“ клас – ,,Природата и нашето здраве“ Ръководител: Петя Ангелова
3,,в“ клас – ,,Общество, природа, знание“ Ръководител: Екатерина Райчева


Посещение на музей Хр. Г. Данов


Посещение на музея на открито МАЛТЕПЕ – 15.06.2022 г


Празник на Будителите – 26.10.2022 г