Графици и отчети

График консултации – ОРЕС-2021/2022 – I срок

График консултации – редовни-2021/2021 – I срок

График за контролни

График за провеждaне на писмени и контролни работи за 1 срок

График за провеждане на часа за консултиране на родители

График на часовете за организиране и провеждане на спортни дейности

График консултации – втори срок 2022-2023

Read more