ГРУПИ ПО ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2020 – 2021

 

ГРУПИ ПО ПРОЕКТ

„АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2020 – 2021

 

ГРУПА УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ РЪКОВОДИТЕЛ
1. ПГ- ІІІ-а Български език и литература Фими Парнакян
2. ПГ- ІІІ-б Български език и литература Верка Сорева
3. ПГ-ІV-а Български език и литература Звездиана Василева
4. ПГ-ІV-б Български език и литература Иванка Тодорова