ГРУПИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
2022/2023 ГОДИНА
Наименование Тематична област Тематична подобласт Клас Ръководител
1 В света на приказките Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства 1 Славка Иванова
2 Занимателна математика Математика Математическо моделиране 1 Галина Ковачева
3 Забавна математика Математика Математическо моделиране 2 Антоанета Стоянова
4 Творческа работилница Изкуства и култура Изящни изкуства 2 Росица Черакчиева
5 Аз обичам природата Природни науки Околна среда 2 Росица Дрехарова
6 Знаещи, здрави, творящи Екологично образование и здравословен начин на живот Хранене и здраве 3 Румяна Гайдарова
7 Природата и нашето здраве Екологично образование и здравословен начин на живот Знания за здравето 3 Петя Ангелова
8 Общество, природа, знание Екологично образование и здравословен начин на живот Екология 3 Екатерина Райчева
9 Малките сръчковци Изкуства и култура Приложни изкуства 4 Стоянка Неделева
10 Приказен свят Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства 4 Мария Пеева
11 Света на приказките – голямото приключение Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства 4 Биляна Митева
12 Спорт и здраве Спорт Колективни спортове 4 Лилия Петканска
13 Фолк-палитра Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства 4 Пламен Добрев
14 Арт-работилница „Сръчко“ Изкуства и култура Приложни изкуства 6 Никола Гулев
15 Танцувай с мен Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства 6 Йордан Манолов
16 Компютърен свят Дигитална креативност Дигиталните умения 7 Атанас Иванов
17 Малки открития за големия свят Природни науки Физически, химически и науки за земята 7 Кремена Крачанова