Отчети за изпълнение на бюджета

Касов отчет бюджет към 31.12.2021 г

Касов отчет СЕС към 31.12.2021 г

Касов отчет бюджет към 30.09.2021 г.

Касов отчет СЕС към 30.06.2021 г.

Касов отчет бюджет към 30.06.2021 г.

Касов отчет първо тримесечие 2021

Отчет 4-то  тримесечие 2020

Касов отчет от чужди средства м 09/2020

Касов отчет СЕС м09.2020

Касов отчет м 09/2020

Отчет 2-ро тримесечие 2020 г.

Отчет 1-во тримесечие 2020 г.

Отчет 4-то тримесечие 2019 г.

Отчет 3-то тримесечие 2019 г.

Отчет 2-ро тримесечие 2019 г.

Отчет 1-во тримесечие 2019 г.

Нат. показатели и КО – 4-то тримесечие 2018 г.

Нат. показатели и КО – 3-то тримесечие 2018 г.

Нат. показатели и КО – 2-ро тримесечие 2018 г.

Нат. показатели и КО – 1-во тримесечие 2018 г.