Отчети за изпълнение на бюджета

Касов отчет СЕС към 31.03.2023

Касов отчет СЕС към 31.12.2022

Касов отчет бюджет към 30.12.2022

Касов отчет бюджет към 30.09.2022

Касов отчет СЕС към 30.09.2022

Касов отчет чужди средства към 30.09.2022

Касов отчет бюджет към 30.06.2022

Касов отчет СЕС към 30.06.2022

Касов отчет бюджет към 31.03.2022

Касов отчет СЕС към 31.03.2022

Касов отчет бюджет към 31.12.2021 г

Касов отчет СЕС към 31.12.2021 г

Касов отчет бюджет към 30.09.2021 г.

Касов отчет СЕС към 30.06.2021 г.

Касов отчет бюджет към 30.06.2021 г.

Касов отчет първо тримесечие 2021

Отчет 4-то  тримесечие 2020

Касов отчет от чужди средства м 09/2020

Касов отчет СЕС м09.2020

Касов отчет м 09/2020

Отчет 2-ро тримесечие 2020 г.

Отчет 1-во тримесечие 2020 г.

Отчет 4-то тримесечие 2019 г.

Отчет 3-то тримесечие 2019 г.

Отчет 2-ро тримесечие 2019 г.

Отчет 1-во тримесечие 2019 г.

Нат. показатели и КО – 4-то тримесечие 2018 г.

Нат. показатели и КО – 3-то тримесечие 2018 г.

Нат. показатели и КО – 2-ро тримесечие 2018 г.

Нат. показатели и КО – 1-во тримесечие 2018 г.