31/10/2022 – Иновативни педагогически техники. Провеждане на уроци извън класната стая.

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив)

Във връзка с:

Тема на обучението:  „Иновативни педагогически техники. Провеждане на уроци извън класната стая“

Място на провеждане: ОУ “Димчо Дебелянов”, град Пловдив, етаж II, учителска стая
Период на провеждане: 31 октомври 2022 г.
Наименование на обучителната организация: “Евроклас – консулт” ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 25