Безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа

Във връзка с необходимостта от осигуряване на психологическа подкрепа на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, включително бежанци вследствие на новосъздадената криза , свързана с военните действия в Украйна, Ви информираме, че продължава дейността на психолозите на:

безплатната телефонна линия за психологическа подкрепа

0800 16 793

Съобщението е на база Заповед No АД-04-887/ 07.03.2022 на РУО Пловдив