Организация учебни занятия за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с намаляване на заболеваемосттав град Пловдив създаваме организация за ротация на учениците от V до VII клас.Присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас от ОУ „Димчо Дебелянов“за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г.ще се провеждат както следва:

КласовеV-а, V-б, V-в, VI-а, VI-б, VI-в, VI-г, VIVII-а, VII-б, VII-в, VII
14.02.2022 г.18.02.2022 г.ОнлайнПрисъствено