Организация на обучение за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г

Организация за обучение от разстояние в електронна среда за периода от 07.02.2022 г.  до 11.02.2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, съгласно З А П О В Е Д № РД-09-2218/ 04.02.2022 г. на министъра на образованието и науката е определен следния график за ротационно обучение на учениците от V, VI, VII клас.

  • За учениците от I – VI клас присъствено за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г.
  • За учениците от VII-а, VII-б, VII-в, VII-г обучението да се осъществява от разстояние в електронна среда за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г.
  • За учениците в групата за целодневно обучение от I – V клас обучението се осъществява и присъствено за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г.

През следващата седмица ще получите информация за начина на обучение от 14.02.2022 г./ понеделник/