Организация 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, съгласно З А П О В Е Д № РД-09-1474/ 24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката са определени за неучебни дни 31.01.2022 г. и дните от 02.02. до 04.02.2022 г.
включително.

На 01.02.2022 г. учениците ползват междусрочна ваканция въз основа на Заповед № РД-09-1804/31.08.2021 г.

През следващата седмица ще получите информация за начина на обучение от 07.02.2022 г./ понеделник/.