РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за учениците от 5-7 клас от 01.12.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на заповед № РД09-4666/26.11.2021 г. на МОН и във връзка с намаляване заболеваемостта в град Пловдив, за учениците от V до VII клас се организира ротационно обучение за периода от 01.12.2021 г. до 14.12.2021 г.

Учебните часове ще се провеждат както следва:

КласовеVI-б, VI-в, VII-а, VII-б, VII-в, VIIV-а, V-б, V-в, VI-а, VI-г, VI
01.12.2021 г.07.12.2021 г.ПрисъственоОнлайн
08.12.2021 г.14.12.2021 г.ОнлайнПрисъствено

Забележка: Обучението на учениците от първи до четвърти клас остава от разстояние, в електронна среда /ОРЕС/, с изключение на паралелките, в които родителите са попълнили декларации за съгласие учениците да се тестват два пъти седмично.