Съобщение до ученици и родители -28.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо № 16-00-87 от 26.10.2021 г. на заместник-министъра на здравеопазването и заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г.на Министъра на здравеопазването, заповед РД-09-3678/21.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката и в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 г. в условията на COVID – 19, разработени от МОН, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас от ОУ „Димчо Дебелянов“ от 28.10.2021 г.

  Учебните занятия  ще се провеждат от разстояние, в електронна среда, чрез платформата Google Workspace синхронно, съгласно утвърдена организация на учебния ден и седмично разписание.

 • За учениците от I до IV клас:

Начало на първи учебен час 9:00 часа, продължителност на часовете 20 минути.

 • За учениците от V до VII клас:

Начало на първи учебен час 8:20 часа, продължителност на часовете 30 минути.

 • За учениците в групи за целодневно обучение:
  • I и II  клас от 12:00 часа, продължителност 20 минути;
  • III и IV клас от 12:30 часа, продължителност 20 минути;
  • V клас в Понеделник и Четвъртък – 13:30 часа, продължителност 30 минути;
  • V клас в Вторник, Сряда и Петък – 13:00 часа, продължителност 30 минути.