Преустановяване на учебните занятия и преминаване в ОРЕС за периода 22.10.2021 г. – 04.11.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка със заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, заповед РД-09-3678/21.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката и в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 г. в условията на COVID – 19, разработени от МОН, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас от ОУ „Димчо Дебелянов“ за периода 22.10.2021 г. – 04.11.2021 г.

В посочения период от време учебните занятия  ще се провеждат от разстояние, в електронна среда, чрез платформата Google G Suite синхронно, съгласно утвърдена организация на учебния ден и седмично разписание:

  1. От 22.10.2021 г. до 28.10.2021 г. за учениците от IV-в, IV-г клас и всички ученици от V до VII клас
  2. От 29.10.2021 г. до 04.11.2021 г. за учениците от IV-а, IV-б клас и всички ученици от I до III клас

График за обучение – Изтегляне >>