Обучение от разстояние в електронна среда от 11.11.2020 г. до 22.11.2020 г.

Съобщение:

За периода от 11.11.2020 г. до 22.11.2020 г. учениците от VI и VII клас преминават в ОРЕС /Обучение от разстояние в електронна среда/.

Учебните занятия ще се провеждат първа смяна от 8:20 ч. Продължителността на учебните часове е 30 минути.

Създадена е организация за провеждане на учебен процес.