Информация относно COVID-19

Към 28.10.2020 г. в ОУ „Димчо Дебелянов“ има 1 диагностициран учител с положителен COVID-19 тест. Същият не е имал контакт с учители и ученици в последните 7 дни. В училището са взети всички противоепидемични мерки.