ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

  ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ МЕСТО ЧАС
1. Тържествено откриване на учебната година – присъстват ученици и родители За ученици от I и V

 

Училищен двор 10.00 ч.
2. Провеждане на ЧК:

–          Инструктаж на учениците относно превенция на КОВИД-19

–          Правила за БДП

–          Правилник за дейността на училището

За ученици от I и V

 

Класни стаи 10.30 ч.
3. Провеждане на ЧК:

–          Инструктаж на учениците относно превенция на КОВИД-19

–          Правила за БДП

–          Правилник за дейността на училището

За ученици от II,III,и IV клас

 

 

Класни стаи 12.00 ч.
4. Провеждане на ЧК:

–          Инструктаж на учениците относно превенция на КОВИД-19

–          Правила за БДП

–          Правилник за дейността на училището

За ученици от            VI и VII клас

 

 

 

Класни стаи 13.00 ч.
5. Провеждане на занимания:

–          Инструктаж на учениците относно превенция на КОВИД-19

–          Правила за БДП

–          Правилник за дейността на училището

За деца от  ПГ

 

 

Училищен двор 9.30 ч.

11.00 ч.