13-14/05/2023 – Киберсигурност. Основни понятия и насоки.

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив)

Тема на обучението: „Киберсигурност. Основни понятия и насоки.“

Място на провеждане: Хотелски комплекс „Перпера“, област Хасково, община Стамчболово, с. Долно Черковище

Период на провеждане: 13 – 14 май 2023 г.

Наименование на обучителната организация: ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА, лектор – Васил Василев

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 35