Януари и Февруари/2023 – БДП

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив)

Тема на обучението: “БДП”

Място на провеждане: Дистанционно в електронна платформа

Период на провеждане: Януари и Февруари 2023 г.

Наименование на обучителната организация: „Дидаско груп” ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 14