25/11/2022 – Работа с електронен дневник „Школо“

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив)

Във връзка с

Тема на обучението:  „ Работа с електронен дневник „Школо“ “

Място на провеждане: Виртуална класна стая „Школо“

Период на провеждане: 25 ноември 2022 г. 9:00 ч. – 16:00 ч.
Наименование на обучителната организация: Школо Академия

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1