08/11/2022 – Как да говорим с родители, така че да ни слушат

Място на провеждане: Дом на културата „Борис Христов“ гр. Пловдив

Период на провеждане: 08 ноември 2022 г. 9:00 ч. – 16:00 ч.
Наименование на обучителната организация: ДИПКУ при Тракийски университет – гр. Стара Загора
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 2