21/06/2022 – Алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на училищното образование. Стъпки, мерки и принципи при изграждането на институционална политика.

Тема на обучението:  „Алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на училищното образование. Стъпки, мерки и принципи при изграждането на институционална политика“ (програмата е утвърдена със Заповед № РД 09-1130 от 04-07-2018 г.) Място на провеждане: ОУ Read More …

Информация за организиране и провеждане на НВО VII клас за учебната 2021/2022 година.

Дати за провеждане на изпитите от националното външно оценяване: Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа Място на провеждане – ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Пловдив.