Безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа

Във връзка с необходимостта от осигуряване на психологическа подкрепа на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, включително бежанци вследствие на новосъздадената криза , свързана с военните действия в Украйна, Ви информираме, че продължава дейността на психолозите на: безплатната Read More …