Организация учебни занятия за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Във връзка с намаляване на заболеваемосттав град Пловдив създаваме организация за ротация на учениците от V до VII клас.Присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас от ОУ „Димчо Дебелянов“за периода от 14.02.2022 г. Read More …

Организация на обучение за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г

Организация за обучение от разстояние в електронна среда за периода от 07.02.2022 г.  до 11.02.2022 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, съгласно З А П О В Е Д № РД-09-2218/ 04.02.2022 г. на министъра на образованието и науката е определен Read More …