06-07/07/2023 – Самооценяване – процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставеното образование

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 Read More …

13-14/05/2023 – Киберсигурност. Основни понятия и насоки.

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от Read More …

31/01/2023 – Интеграционни практики при работа с деца от различни етноси

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от Read More …

Януари и Февруари/2023 – БДП

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от Read More …

26/11/2022 – Формиране на ключови умения за работа в екип

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от Read More …

25/11/2022 – Работа с електронен дневник „Школо“

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от Read More …

08/11/2022 – Как да говорим с родители, така че да ни слушат

Място на провеждане: Дом на културата „Борис Христов“ гр. Пловдив Период на провеждане: 08 ноември 2022 г. 9:00 ч. – 16:00 ч.Наименование на обучителната организация: ДИПКУ при Тракийски университет – гр. Стара ЗагораБрой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 2

02/11/2022 – Проектно-базираното обучение

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от Read More …

31/10/2022 – Иновативни педагогически техники. Провеждане на уроци извън класната стая.

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от Read More …