Информация за организиране и провеждане на НВО VII клас за учебната 2021/2022 година.

Дати за провеждане на изпитите от националното външно оценяване: Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа Място на провеждане – ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Пловдив.

Безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа

Във връзка с необходимостта от осигуряване на психологическа подкрепа на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, включително бежанци вследствие на новосъздадената криза , свързана с военните действия в Украйна, Ви информираме, че продължава дейността на психолозите на: безплатната Read More …

Организация учебни занятия за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Във връзка с намаляване на заболеваемосттав град Пловдив създаваме организация за ротация на учениците от V до VII клас.Присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас от ОУ „Димчо Дебелянов“за периода от 14.02.2022 г. Read More …

Организация на обучение за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г

Организация за обучение от разстояние в електронна среда за периода от 07.02.2022 г.  до 11.02.2022 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, съгласно З А П О В Е Д № РД-09-2218/ 04.02.2022 г. на министъра на образованието и науката е определен Read More …

Организация 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, съгласно З А П О В Е Д № РД-09-1474/ 24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката са определени за неучебни дни 31.01.2022 г. и дните от 02.02. до 04.02.2022 г.включително. На 01.02.2022 г. учениците Read More …