31/10/2022 – Иновативни педагогически техники. Провеждане на уроци извън класната стая.

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от Read More …

21/06/2022 – Алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на училищното образование. Стъпки, мерки и принципи при изграждането на институционална политика.

Тема на обучението:  „Алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на училищното образование. Стъпки, мерки и принципи при изграждането на институционална политика“ (програмата е утвърдена със Заповед № РД 09-1130 от 04-07-2018 г.) Място на провеждане: ОУ Read More …

Безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа

Във връзка с необходимостта от осигуряване на психологическа подкрепа на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, включително бежанци вследствие на новосъздадената криза , свързана с военните действия в Украйна, Ви информираме, че продължава дейността на психолозите на: безплатната Read More …